Ullern videregående skole og Oslo cancer Cluster: Nyskapning innen utdanning og forskning.

Oslo Cancer Cluster (OCC) er en forening av forskningsbasert industri og vitenskapelige institusjoner som har til hensikt å bedre diagnose og behandling av kreftpasienter.  OCC Innovasjonsparken_august_15er en nærings- og kunnskapsklynge, som på grunn av sin kompetanse og betydning, har fått langsiktig offentlig støtte . OCC ble dannet for 9 år siden. Det å skaffe rom for sekretariat og samle medlemmer som hadde behov for plass, var en av de første oppgaver OCC fikk.

Et bilde fra den nye Ullern skole og Innovasjonsparken til OCC.

Stedet burde ligge nær opptil kunnskapsbasen for klyngen, nemlig Radiumhospitalet og dets forskningsinstitutt. Det var ingen ledige tomter der, men Ullern videregående skole skulle renoveres og utvides.  Hva med å lage et fellesprosjekt? Rive den gamle skolen og bygge noe helt nytt: En videregående skole sammen med et innovasjonssenter. Ullern  kunne bli en temaskole, der en ville benytte seg av kunnskap og kompetanse til både Radiumhospitalet, kreftforskningen, og medlemmer av OCC. Denne radikale ideen, som jeg kom på for 8 år siden, ble prøvet ut på sentrale politikere fra både Oslo Kommune og Stortinget, og vakte så positiv interesse at vi i OCC besluttet å jobbe videre med konseptet.

Det var Jonas Einarsson, daglig leder av Radiumhospitalets forskningsstiftelser og jeg som sto for det meste av planlegging og gjennomføring av prosjektet, med god hjelp og støtte av både sentrale kommunale politikere og hele administrasjonen og styret av OCC.

Skolebyråden og Utdanningsetaten i Oslo så store faglig-pedagogiske muligheter for osloelever i denne ideen. Ullern  fikk derfor i oppdrag å utforme en plattform for en skolefaglig avtale med OCC, som skulle tydeliggjøre de fagområder og temaer skolen, forskningen, sykehuset og næringslivsbedriftene kunne samarbeide om.

Kreftforskningsinstituttet kunne bidra med oppdatert kompetanse i realfag som bioteknologi, bioinformatikk og genforskning.  Radiumhospitalets kliniske avdelinger kunne skaffe læringsmuligheter for elever som ville tar  helsefag, og som siktet mot videreutdannelse i helsesektoren, som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere, laboranter, apotekteknikere og radiografer.

Bedriftene i OCC ville bidra med kompetanseoverføring til elever som ville utdanne seg innen gründervirksomhet. Og nå tilbyr Ullern skole sine elever innen elektrofag en praksis-nær og god opplæring der de elektriske installasjonene ved Radiumhospitalet, OCC og Ullern skole egner seg godt i opplæring av yrkesfag.

Lærerne ved Ullern videregående skole vil ha nytte av et tett samarbeid med  Radiumhospitalet og OCC. De kan få videreutdannelse, kurs og veiledning av forskere og andre kompetente mennesker tilknyttet forskningsmiljøene og OCC.

Våre ideer slo an, og det ble forhandlet frem avtaler med Oslo kommune: . OCC skulle bygge et innovasjonssenter (OCCI) med Ullern videregående skole som en sentral aktør  og leietaker i bygget.  Samtidig forpliktet OCC seg gjennom en skolefaglig avtale til å bidra med  oppdatert kunnskap for både elever og lærere ved Ullern .

OCC og Ullern  startet med en gang opp med å utvikle det skolefaglige samarbeidet gjennom konkrete prosjekter. Skolens elever og lærere har på ulike måter allerede i flere år har jobbet sammen. Ullern skoles elever har fått anledning til å jobbe sammen med ledende forskningsmiljøer på Radiumhospitalet innen fagene biologi, fysikk og kjemi. Gjennom den skolefaglige avtalen har både elevene og lærerne fått og vil få møte fremragende forelesere fra ledende kompetansemiljøer innen innovasjon og entreprenørskap, økonomi og ledelse og medisinsk etikk.

Nedenfor er et interiørbilde fra skolen og innovasjonssenteret.

IMG_0021 (2)

Kantina i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

I august i år flyttet Ullern skole og Innovasjonsparken til OCC (OCCI)  inn i den nye bygningen.  Kreftregisteret har også fått plass i bygget, sammen med noen forskningsbaserte avdelinger fra Radiumhospitalet. OCCI vil selv drive en inkubator med innovative forskningsgrupper og kreftfokuserte bioteknologibedrifter. Derved får vi samlet hele verdikjeden fra utdanning og forskning frem til realisering av ny diagnostikk og utvikling av nye kreftlegemidler.

Skolen og de andre leietakerne skal integreres mest mulig i bygget. De har således felles kantine og elektronisk bibliotek og serviceavdeling. Flere av skolelokalene kan brukes til annet enn undervisning.  I utformingen av bygget har arkitekter, skolen og OCC jobbet sammen fra første stund. En bærende ide i prosjektet var at samlokaliseringen skal støtte og utvikle det faglige samarbeidet. Allerede nå ser vi resultater: det er flere yngre lærere, noen med doktorgrad, som har søkt og fått stilling ved Ullern skole, og antall elever som søker opptak, har økt.

Vi møtte stor velvilje hos myndighetene. Men det har vært vansker underveis. Det viste seg at store deler av grunnen under Ullern skole består av kvikkleire, og byggeplaner måtte omarbeides. Rundt Montebello er det en del sjeldne planter og trær, slik at Miljøvernetaten hos Fylkesmannen hadde innsigelser. Dette førte til utsettelser av byggeprosessen, men nå er bygget ferdig, og alle vansker er glemt.

Vår ide har vakt internasjonal interesse, blant skoleutbyggere i USA og kommunale myndigheter i Stockholm. Vårt konsept om samarbeid mellom videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og kunnskapsbasert industri bør kunne brukes mer av universiteter og høgskoler. Universitetet i Oslo har allerede tatt lærdom av det vi har fått til på Ullern. Et samarbeid mellom museene på Tøyen og skolene i nærheten er opprettet. Og når nye skoler skal bygges, både i Oslo og landet for øvrig, bør de legges nær industri og virksomheter som trenger elever som har gått på denne skolen.

Med hilsen

Kaare R. Norum

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s