KOBBER OG KREFT

Der er litt kobber i det vi spiser, mest er det i vegetabilske matvarer. Vi får i oss om lag 1-2 mg daglig. Det er sjelden at vi får for meget eller for lite kobber i kostholdet. Derfor er det ikke så meget snakk om kobber, som imidlertid er viktig i en rekke prosesser i kroppen vår. Kobber transporteres i blodet bundet til et spesielt protein, ceruloplasmin.

Kobber inngår som viktig element i en rekke enzymer som deltar i mange viktige stoffskifteprosesser. Kobber er blant annet viktig element i enzymer som er nødvendig for dannelsen av nye blodårer.

Men som sagt, det er nok av metallet i vår kost, slik at en mangel på kobber er, som regel, ikke årsak til sykdommer.

Men det finnes en sjelden sykdom, Wilsons sykdom, som er forårsaket av for meget kobber i kroppen. Pasientene, som lider av denne sykdommen, klarer ikke å skille ut kobber fra kroppen, og metallet hoper seg opp, spesielt i lever og hjerne. Og i store mengder er kobberet giftig. Det er derfor forsøkt utviklet medikamenter som kan binde kobberet kjemisk, og som ved det fører til at kobberet skillet ut av kroppen.

Kobber er viktig for en rekke enzymer. Derfor har man i klinisk kontrollerte behandlingsforsøk av kreft testet ut medikamenter som binder kobber. De har til nå vist seg å ikke ha noen positiv effekt.

Imidlertid er det i en nylig kommentarartikkel av Ken Garber i det prestisjetunge tidskriftet Science[1] referert til interessante observasjoner om et  kobber-bindende medikament, tetrathiomolybdate (TM), i behandlingen av en pasient med aggressiv  type brystkreft («tripple negativ brystkreft»[2]). Pasienten var behandlet med operasjon av sin primærsvulst og fått fjernet en levermetastase. Hun var erklært «frisk».  Men all erfaring har vist at pasienter med en slik kreft, som også hadde spredd seg til leveren, ville få tilbakefall av kreftsykdommen. Hun var imidlertid villig til å prøve behandling med TM, og har brukt det i 8 år uten at det har kommet tilbakefall.

Hennes gode erfaring har ført til at TM nå er forsøkt hos et pasientmateriale på 75 kvinner med brystkreft. Etter fem år hadde 62 av 75 pasienter ikke fått tilbakefall av sin kreft. Blant de 62 fortsatt ganske friske kvinnene var det hele 12 av 15 kvinner som hadde hatt stadium IV med triple negative brystkreft. Det er en krefttype som gir pasientene en meget kort, vanligvis bare noen måneders, overlevelsestid. Studien ble offentliggjort på siste årsmøte i American Society of Clinical Oncology (ASCO), og det er det møtet Ken Garber refererer i fra i Science.

Grunnen til at TM virker, er at medikamentet binder kobber, som er en viktig bestanddel av enzymer som er viktig for dannelsen av små blodårer. Men tenker seg at medikamentet derfor fører til at nye kreftmetastaser ikke får blodforsyning og derfor ikke kan vokse til nye kreftsvulster.

Studien, som ble offentliggjort på møtet i ASCO, er forholdsvis liten og uten placebo-kontroll. Den vakte imidlertid stor og positiv oppmerksomhet. Den burde derfor utvides til en meget større og kontrollert undersøkelse. Men det har vist seg vanskelig; produsenten (det svenske firmaet «Wilson Therapeutics») av medikamentet ikke er villig til å finansiere en kontrollert studie, og offisielle amerikanske myndigheter ville heller ikke støtte en slik undersøkelse.

Kaare R. Norum

[1] K Garber: Targeting copper to treat breast cancer. Science 10 July vol. 239: 128-29

[2] Det vil si at kreftcellene ikke har receptorer for hverken østrogen, progestereron eller såkalt HER2. Kreftecellene vil derfor ikke svare på behandling med medikamenter som binder seg til disse receptorene.  En slik krefttype er nokså sjelden, men opptrer hos relativt unge kvinner, og er som regel en ganske alvorlig kreftform.