Middelhavskost – Viktig hjerneføde.

Hjernen har kroppens største energibehov. Det er vesentlig glukose eller blodsukker som forbrennes for å skaffe hjernen energi. Under denne omsetningen dannes det tallrike reaktive biprodukter, såkalte oksidanter. Om disse ikke tas hånd om, vil de kunne skade hjernevevet. Men hjernevevet og blodet har tallrike antioksidanters, slik at det som regel går bra. På sikt, vil imidlertid selv et lite underskudd på antioksidative stoffer kunne skade hjernevevet.

På denne bakgrunn har vi fra ernæringshold fremhevet betydningen av å innta rikelig med matvarer som inneholder antioksidanter. Derved kan hjernen beskyttes mot oksydative skader, som kan føre til svekket hukommelse og utvikling av Alzheimers sykdom.

Men disse rådene har, til nå, bare vært basert på indirekte kunnskaper, og ikke på eksperimentelle undersøkelser.

I mai i år ble en randomisert, klinisk undersøkelse om kosthold og aldersrelatert kognitiv svikt publisert i JAMA Internal Medicine (1). Studien var spansk, deltagerne, både forskere og pasienter var fra Barcelona.

Det var om lag 500 personer med i undersøkelsen, omtrent like mange kvinner som menn; alderen var mellom 55 og 80 ved starten av undersøkelsen, som varte i nesten 5 år. Personene som var med i undersøkelsen, hadde alle høye risikofaktorer for å utvikle hjerte-karsykdommer. De fikk derfor alle en diett som skulle redusere risikoen for slike sykdommer. Materialet ble ved loddtrekning delt i tre grupper, en fikk bare råd om å ha et kosthold med lite av mettet fett, det var den såkalte kontrollgruppen.

De andre to gruppene (eksperimentgruppene) ble satt på et ganske strengt Middelhavskosthold. Det kostholdet er vesentlig basert på et høyt inntak av vegetabilske, friske råvarer, i hovedsak bladgrønnsaker, rotfrukter, friske frukter og bær og friske urter.   Kostholdet inneholder ganske små porsjoner av kjøtt, fisk, egg og ost til måltidene.  Energiinntaket skal svare til energiforbruket og saltmengden i kostholdet er lavt. Litt vin hører med i Middelshavskostholdet! En av de eksperimentelle gruppene hadde et tillegg på 1 liter prima (virgin) olivenolje i uken, den andre eksperimentelle gruppen hadde i tillegg til Middelhavsdietten 30 gram nøtter daglig.  Blandingen besto av 15 gram valnøtter, 7.5 gram hasselnøtter, og 7.5 gram mandler.

Hukommelse og andre kognitive funksjoner ble testet ved førsøkets begynnelse og ved avslutning, som gjennomsnittlig var etter vel 4 år.

Resultatene viste en tydelig kognitiv bedring hos de som hadde levd på et middelhavskosthold med tillegg av olivenolje eller nøtter, mens kontrollgruppen fikk i løpet de vel fire årene forsøket varte en nedsatt kognitiv funksjon. Fordelene ved Middelhavskostholdet var uavhengig av kjønn, energiinntak, utdannelsesnivå, apolipoprotein genotype, vaskulære risikofaktorer og alder. Det siste er viktig. Det er altså aldri for sent å starte med et kosthold som vil holde hjernen i orden!

Funnene som ble presentert, er i god overensstemmelse med tidligere epidemiologiske undersøkelser. Disse har vist at et middelhavskosthold med rikelig av olivenolje synes å dempe på utvikling av hukommelsestap og Alzheimers sykdom. Men funnene i den refererte publikasjonen gir oss langt sikrere data fordi undersøkelsen er en velorganisert randomisert, eksperimentell og prospektiv undersøkelse. Og slike finnes det dessverre ikke mange av innen ernæringsfaget.

Hva betyr dette for oss som ikke bor ved Middelhavet? Budskapet bør være mer bruk av frukt og friske grønnsaker, nøtter og olivenolje i det daglige kostholdet, og dempe noe på bruken av smør og annet mettet fett. I tillegg bør vi spise mindre kjøtt. En hel liter olivenolje i uken passer dårlig inn i et norsk kosthold. Men vi kan bruke adskillig mer enn vi vanligvis gjør, og øke inntaket av nøtter! En daglig spiseskje tran vil gi oss verdifulle flerumettede fettsyrer, dessuten er tranen tilsatte store mengder antioksidanter for at den ikke skal harskne. Og det er ikke farlig å innta mer av det som navnet på denne blogger sier: grovt brød og poteter.

Kaare R. Norum

1.C Valis-Pedret, A Sala-Vila, M Serra-Mir et al: Mediterranean Diet and Age-Related Cognitive Decline. A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern med. Published online May 11, 2015. Doi:10.1001/jamainternmed.2015.1668

Kampen mot barnefedme: kan mer obligatorisk skoleundervisning om kosthold og matlaging være en løsning?

Antallet overvektige og fete barn øker over hele verden. Dette er nå et stort og alvorlig  helseproblem, og det vil med tiden bli enda større. Overvekt og fedme er risikofaktorer for en rekke sykdommer: sukkersyke, hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk og flere kreftsykdommer. Det er derfor helt nødvendig å gjøre noe for å dempe utviklingen av overvekt og fedme i befolkningen. Det er viktig å begynne med barn og unge fordi fete barn stort sett blir fete som voksne.

WHO har innsett problemet og i 2014 nedsatte direktøren for WHO, Margareth Chan, en kommisjon som hadde den megetsigende tittel «WHO’s Commission on Ending Childhood Obesity». Kommisjonen, som består av 15 medlemmer med stor og bred kompetanse, skal lage et dokument som beskriver hva som bør gjøres for å få mindre overvekt blant barn, og det gjelder i hele verden.

Det er vel og bra at WHO nedsetter et ekspertutvalg som skal gi råd til verden. Imidlertid har det viste seg at råd som kommer oven ifra lett blir bare dokumenter, med liten eller ingen effekt der det trengs, nemlig på grasrota. WHOs råd og anbefalinger retter seg stort sett mot landenes regjeringer og internasjonale bedrifter og organisasjoner. Men WHO har ingen makt, og rådene blir ikke fulgt opp med særlig entusiasme av de enkelte lands myndigheter.

Et eksempel er WHOs Globale strategi for Kosthold, fysisk aktivitet og helse. Strategien ble vedtatt av Generalforsamlingen i 2004. Den var initiert av Gro Harlem Brtundtland da hun var direktør for WHO, og jeg ledet arbeidet i den referansegruppe som WHO hadde satt ned. En skulle tro at Norge ville følge opp anbefalingene. Men lite er blitt gjort her til lands. Det skjer lite når rådene kommer oven ifra!

Men noe annet er det om initiativet kommer nedenifra, altså ved å mobilisere grasrota. Dette kan gjøres ved metoder som når hele befolkninger, og da er fjernsynsprogram viktige hjelpemidler. Det har vi sett her til lands, der Ingrid Espelid Hovig i Fjernsynkjøkkenet for 20-30 år siden fikk hele den norske befolkningen i tale. Det endret både kosthold og spisevaner i Norge. Det er ingen her i landet som har klart å ta opp stafettpinnen etter Ingrid.

Men internasjonalt er det en som har greid det, og det med glans: Jamie Oliver i England.

Han har ved å bruke TV-kanaler klart å sette vanlig og sund kost på menyen for millioner av barn og voksne, og internasjonalt er han er betydningsfull pådriver for et sunt kosthold. Hans innsats overfor barn og skoleungdom er beundringsverdig.

Nå har World Cancer Research Fund gått til han for å få hjelp i kampen mot overvekt og fedme hos barn. De har bedt ham å lage en spesiell blogg for dem. Grunnen til at kreftorganisasjoner vil kjempe mot fedme henger, som nevnt, sammen med at overvekt/fedme er en alvorlig risikofaktor for kreftutvikling.

Jeg har via World Cancer Research Fund (WCRF) fått tilgang til Jamie Oliver’s blogg, som ble publisert den 11. mai 2015. WCRF skriver om Jamie Oliver:

Jamie Oliver is a phenomenon in the world of food. He is well-known as one of the world’s best-loved television chefs and restaurateurs. Jamie’s passion for healthy food has led him to launch a global campaign to tackle the child obesity epidemic through better food education in schools.

Den bloggen han har skrevet er sitert her:

Jamie Oliver: Tackle child obesity with compulsory food education

According to the World Health Organization, 42 million children under the age of five were overweight or obese around the world in 2013.  I repeat, under the age of five…

Something is seriously wrong with our relationship with food and we need to act now before health services around the world become overwhelmed by the effects of preventable diet-related disease. It’s not just diseases like heart disease and stroke that are the issue. World Cancer Research Fund International’s analysis of worldwide research shows that there are now 10 cancers linked to being overweight or obese.

Despite the scale of the problem, however, there’s been a failure to tackle the global obesity epidemic. This is why I recently launched a global petition for Food Revolution Day this year to fight for compulsory, practical food education for all children in schools across the world.  Within a month we had well over 700,000 signatures, but now I really need your help to get more.

I profoundly believe that it is every child’s human right to have access to food education from a young age. Research suggests that developing healthy food preferences in childhood is more likely to result in healthy eating in adulthood. So it’s only when children have a knowledge and understanding of food, where it comes from, how it affects their bodies, and how to grow, cook and enjoy it, that we will be able to fix the terrible state of global health as it stands today.

I really need as many people as possible in every country to sign this petition and share it with their friends all over the world. With enough support, we can create a movement that’s powerful enough to make governments everywhere – including yours – to take action in the fight against diet-related diseases, and I really believe this is possible.

We’re lucky today that we can harness the power of technology to make our voices heard easily, instantly and ultimately, with impact. In 2014, my annual day of action, Food Revolution Day, created more than 1.4 billion impressions on Twitter in under 24 hours, all centred around the importance of food education, so I know people care.

Quite simply, I believe that signing this petition is the first step in changing the world. That’s a bold statement I know, but I’m confident that by harnessing our unified, global voice, we have the power to shape the future.

Let’s look at what I’m dreaming of here – it’s really not rocket science. I simply want every child to plant seeds, to witness food growing, to tend to it, nurture it, harvest it, have fun cooking it, and most importantly, to enjoy eating it and sharing it with the people they love. This is absolutely the heart of the solution – food education is an absolute necessity in reversing the poor health of future generations.

Think about it, any school subject can be taught through food – weighing ingredients in maths, planting and growing in biology, provenance in geography. I’m talking about an understanding of food that should instinctively and naturally be part of every day life, so it carries across the core subjects and can be easily embraced to widen that level of knowledge.

Already, there have been hugely positive steps in the right direction – last September, the government in the UK implemented the School Food Plan making food education compulsory in schools across England. And we’re not alone – Japan, Denmark, the Netherlands, Slovenia and Sweden are all applying similar strategies. But there are so many more countries where we must drive change.

Here’s why this petition will work – people power. You really can’t underestimate it. Over the years, I’ve worked with many leaders and politicians, and the one thing they’ve all consistently voiced is that if we demand change, they’ll action it, and that’s exactly what we did 10 years ago in the UK for my School Dinners petition. The campaign felt fruitless at the start but we put school food firmly under the spotlight, we were successful in getting new money put into schools and there’s been radical transformation across the whole system, with many schools going above and beyond what I ever thought possible. That’s people power for you, pure and simple.

Why I’m targeting G20 countries
I’m privileged in my position that I can reach a wide audience easily, and that’s why 30 seconds of your time to sign this petition will allow me to spread this fight even further. Good health, happiness and well-being should be our priority as individuals, no matter where you live and what stage of life you’re at but I also want to get food education onto the upcoming G20 agenda and, from there, to all corners of the world. The G20 is an international forum for global cooperation in today’s world. Its response to the global financial crisis is a testament to the impact G20 members can make when working together. Obesity costs roughly $2trillion dollars globally each year. So the G20 has a vested interest in addressing this burden and the tools to realise the solutions, making it the ideal target for this petition.

Over the past 15 years I’ve consistently, and often successfully, campaigned for better public health, so please trust me when I say that with your help, we can make a profound difference. Please sign and share the petition with everyone you know today, and together let’s change the world. We need to arm our children with the life skills they so urgently need to lead healthier, happier, more productive lives.  I’m optimistic for our children’s future.

Jamie’s Food Revolution Day this year is on 15 May. His petition to G20 countries can be signed here.

 

Initiativet startet I England, men Oliver nevner at en rekke land har fulgt etter , blant andre Danmark og Sveige. Men Norge glimrer med sitt fravær.

Var det en ide at norske organisasjoner som Kreftforeningen, Hjerte-Kar rådet, Diabetikerforbundet. Lærerorganisasjoner og liknende tok et felles initiativ og lagde en folkebevegelse mot overvekt og fedme?

Food Revolution Day er altså den 15 mai. Finn fram til Jamie Olivers bloggog skriv under. Jeg har gjort det.

nettadressen er slik:http://blog.wcrf.org/jamie-oliver-tackle-child-obesity-with-compulsory-food-education/

Kaare R. Norum