Sukker og overvekt enda en gang: England tar ledelsen i kampen mot den søte fare

 

For noen måneder siden kom det meldinger fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) om at den nå vurderer å sette anbefalingen om inntak av sukker til bare 5 % av daglig energiinntak. Dette har fått noen nasjonale ernæringsråd til på ny å se på problemstillingen sukker og helse. Til nå har de fleste land og internasjonale organisasjoner nemlig anbefalt en øvre grense på 10 %.

Grunnen til at man nå vil redusere sukkerinntaket er den stadig økende overvekt verden over. Overvekt øker risikoen for både sukkersyke, hjerte-karsykdommer og flere typer av Les videre