Sukkerkrig- igjen

For vel 10 år siden var det en intens diskusjon i internasjonale medier om sukker.  Diskusjonen ble kalt Sukkerkrigen. Bakgrunnen var at Verdens Helseorganisasjon (WHO) hadde kommet med oppdaterte råd om hva folk i verden skulle spise. WHO anbefalte at folk skulle spise mindre av sukker, og organisasjonen satte et tall på dette. WHO anbefalte at høyst 10 % av den energien (kaloriene) som folk inntok, skulle komme fra sukker.

Jeg var på den tiden engasjert som rådgiver for WHO og var vitne til sukkerindustriens skitne spill. Den var intenst i mot å sette en øvre grense for sukkerinntaket og brukte alle slags midler for å kjempe mot WHOs retningslinjer. De skrev arge brev til WHOs ledelse og truet med at de ville arbeide for at USA skulle trekke tilbake eller redusere sin kontingent til FN-organisasjonen. Videre drev sukkerindustrien intens og uetisk lobbing blant WHO medlemsland, spesielt overfor de sukkerproduserende utviklingslandene.

Sukkerindustrien tapte, – dobbelt opp. For det første fordi de foreslåtte retningslinjene gikk i gjennom i WHOs hovedforsamling. For det andre førte denne sukkerkrigen i media til at folk ble oppmerksom på problemet som sukkeret skapte, og det totale forbruket gikk ned i en rekke land.

Nå ligger det an til en ny sukkerkrig. Grunnen er at WHO planlegger å senke sine anbefalinger om inntak av sukker, ja halvere det anbefalte inntak.  WHO vil antagelig innføre et råd om at sukkerkonsumet bør være mindre enn 5 % av inntatt energi. WHO gjør dette fordi det nå er flere internasjonale studier som konkluderer med at sukkerinntaket, spesielt i form av sukkersøte leskedrikker bidrar til den økte hyppighet av overvekt og fedme i verden, og det fører til mer av sukkersyke og hjertekarsykdommer. Videre er WHO bekymret over den høye frekvens av tannråte i verden. Tannråte henger nøye sammen med sukkerkonsumet.

Roberto De Vogli[1] og medarbeidere har nylig publiserte en undersøkelse som konkluderte med at dess større antall «fast-food» innretninger det er i et land, dess høyere er gjennomsnittlig kroppsvekt i landet. Jo lettere det er å få tak i cola og burgere, jo tyngre er innbyggerne! Resultatet er kanskje ikke overraskende. Men gir i alle fall et godt argument dersom et land av helsemessige årsaker vil innføre restriksjoner overfor cola- og burgerbransjen.

En annen undersøkelse som kan gi den engelske helseminister et godt argument til å innføre sukkerskatt i Storbritannia[2] er det som Lisa Te Morenga[3] og medarbeidere publiserte i British Medical Journal: Inntak av sukker eller sukkerholdige leskedrikker i en befolkning har avgjørende betydning for befolkningens gjennomsnittlige vekt.

Det kommer stadig flere undersøkelser som skremmer sukkerindustrien. En nylig artikkel i Journal of Internal Medicine konkluderer med at i USA fører økt inntak av sukker til økt dødelighet av hjertekarsykdommer[4] . Forskerne sammenliknet dødeligheten til dem som hadde et inntak av sukker på under 8 % av energien med dem som hadde fra 17 til 21 % energi fra sukker. Siste gruppe hadde 38 % høyere risiko for død av hjertekarsykdommer enn dem som hadde lavt inntak. De som hadde høyere konsum enn 21 % av energien fra sukker, hadde dobbelt så høy dødelighet av disse sykdommene enn dem som inntok lite søtt.

Dersom WHO vedtar anbefalingen om at sukkerforbruket bør reduseres ned mot 5 % av energiinntaket, vil vi få nok en ny sukkerkrig.

Kaare R. Norum


[1] R De Vogli et al.: The influence of market deregulation on fast food consumption and body mass index: a cross-national time series analysis. Bull World Health Organ 2014;92:99–107

[2] BBS News 5 March  2014

[3] Lisa Te Morenga  et al.: Dietary sugars and body weight: systematic  review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. BMJ 2013;346:e7492

[4] Yang Q el al.: Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2013.13563. Published online February 3, 2014